Home • Verzend en retourbeleid

Verzend en retourbeleid

Verzend en retourbeleid uit de algemene voorwaarden

Artikel 9 – Levertijd

9.1. De levering van producten gebeurt zolang de voorraad strekt. Indien de voorraad uitgeput is, zal Bricks and Lemons de koper hierover informeren. Er dient nooit een vergoeding betaald te worden omdat de voorraad uitgeput is.

9.2. De levertijd is 2 a 3 werkdagen. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vertragingen in de aflevering / bezorging, voor zover deze binnen redelijke grenzen blijft, zal voor de koper geen aanleiding kunnen zijn tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

9.2. Het is Bricks and Lemons toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren.  Bricks and Lemons zal de koper zo mogelijk vooraf informeren bij deelleveringen.

Artikel 18 – Retour

Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Bricks and Lemons worden geretourneerd.

Artikel 19 – Annulering

Indien een koper een order wil annuleren, dan dient contact te worden opgenomen met info@bricksandlemons.com.